Po wykonaniu projektu wykonawczego, projektanci branżowi bardzo często zobligowani są do przedstawienia zestawienia planowanych nakładów oraz wstępnych kosztów wykonania prac przez nich zaprojektowanych. Kosztorys ślepy (czasem określany jako kosztorys nakładczy) pozwala na szczegółowe zobrazowanie Inwestorowi i potencjalnym Oferentom materiałów oraz czynności, które należałoby wykonać podczas realizacji. Główna różnica między kosztorysem ślepym a przedmiarem jest jego szczegółowość. Przedmiary to opracowania bardziej ogólne, przedstawiające główne czynności, bez wyszczególnienia dokładnych materiałów i pomniejszych czynności.

Kto wykonuje kosztorysy ślepe, a kto ich potrzebuje?

Przedmiary robót oraz kosztorysy ślepe to często niezbędne składowe przetargu publicznego lub postępowania prywatnego, gdzie Inwestor w celu porównania przesłanych propozycji i cen jednostkowych wymaga przedstawienia oferty w ściśle określonym szablonie. Standardem jest wykorzystywanie kosztorysów w programie NORMA lub podobnych, obsługujących rozszerzenia ATH lub nowsze jak KST lub KSTX. W większości przypadków kosztorysy ślepe zlecane są do wykonania projektantom odpowiedzialnym za przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych. W celu optymalizacji kosztów i czasu oraz pewności poprawnego wykonania, biura projektowe współpracują z kosztorysantami na zasadzie współpracy.

Potrzebujesz kosztorysu ślepego lub inwestorskiego? Wyślij zapytanie TUTAJ

Wykonujemy kosztorysy każdego typu w zakresie instalacji sanitarnych. Aby poznać szczegóły napisz na oferty@kosztorysysanitarne.pl


Kosztorys inwestorski czy kosztorys ślepy?

Podsumowując – wykonanie kosztorysu ślepego jest doskonałym sposobem na potwierdzenie, że wszyscy Oferenci bazować będą na jednakowych założeniach oraz, że przedstawiona przez nich Oferta będzie łatwo porównywalna do konkurencji oraz założeń cenowych Inwestora. Kosztorys inwestorski w większości przypadków to kosztorys ślepy, w którym określone są ceny poszczególnych materiałów, robocizn oraz sprzętu. Można przyjąć uproszczenie, że kosztorys ślepy to kosztorys inwestorski bez wpisanych wartości.

Startujesz do przetargu publicznego i Zamawiający wymaga kosztorysu w programie Norma lub formacie .ath? Pomożemy!

W większości przetargów publicznych Inwestor udostępnia projekt budowlany oraz przedmiary sporządzone przez biuro projektowe (jeśli jesteś projektantem sprawdź naszą ofertę kosztorysów inwestorskich). Przesłane przedmiary muszą zostać uzupełnione w programie NORMA co wymaga specjalistycznej wiedzy oraz wykupionych licencji programu. Pewność poprawnie skalkulowanego kosztorysu jest gwarancją złożenia rzetelnej oferty i potencjalnej wygranej. Czemu zostawiać to przypadkowi? 

Potrzebujesz kosztorysu do przetargu publicznego? Wyślij zapytanie TUTAJ

Wykonujemy kosztorysy każdego typu w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Aby poznać szczegóły napisz na oferty@kosztorysysanitarne.pl

Dobrze wykonany kosztorys nie jest tylko przydatny na etapie oferty. Pozwala osiągnąć korzyść i przewagę przy późniejszych robotach dodatkowych na etapie realizacji. Sprawny kosztorysant budowlany oszacuje, które elementy powinny zostać wycenione z większą marżą, a które z mniejszą, w celu zmniejszenia ewentualnego ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych kosztów.

Przetarg publiczny – zrzut z ekranu programu NORMA używanego przy przetargach publicznych

Zdarza się, że Inwestor nie udostępnia swoich ilości – wtedy wymagane jest również sporządzenie własnych przedmiarów. Kompleksowa usługa przedmiarowania i kosztorysowania jest bardziej pracochłonna, przez co opłacalne jest zlecenie tego nam, czyli firmie mającej doświadczenie i wprawę w tych operacjach.

Podsumowując – przetargi publiczne przeważnie wymagają zastosowania drogiego oprogramowania do sporządzenia oferty oraz oszacowania wielu czynników i cen materiałów. Nasza firma bazuje na aktualnych cennikach oraz cenach “z realizacji” dlatego gwarantujemy poprawność wykonywanych wycen i przedmiarów.

Warto podkreślić, że każdy z wykonywanych przez nas kosztorysów należy zweryfikować pod swoim kontem opłacalności i ewentualne zmiany i korekty wykonujemy bezpłatnie w ramach zlecenia. 

Wycena kosztorysu

  •  

Jak zlecić kosztorys?

Potrzebujesz wykonać kosztorys lub przedmiar? Nic prostszego! 1. Posiadane materiały lub projekty wyślij na oferty@kosztorysysanitarne.pl 2. Nie zapomnij o podaniu …

Zobacz więcej