Certyfikat energetyczny budynku to istotny element dokumentacji technicznej, który jest wydawany przez uprawnionego specjalistę w chwili oddania nieruchomości do użytkowania. Od 28 kwietnia 2023 roku, stał się on obligatoryjny dla wszystkich budynków, niezależnie od ich wieku. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest certyfikat energetyczny, jakie są jego koszty, oraz dlaczego jest on kluczowy dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych.

Czym Jest Certyfikat Energetyczny?

Certyfikat energetyczny, inaczej zwany świadectwem energetycznym, stanowi dokument opisujący jakość energetyczną domu lub mieszkania. Jest to istotna część wymaganej dokumentacji technicznej nieruchomości. Dokument ten zawiera informacje dotyczące rozwiązań zmniejszających zużycie energii i ograniczających koszty związane z eksploatacją budynku. Dzięki certyfikatowi energetycznemu można ocenić efektywność energetyczną budynku i dowiedzieć się, jakie są koszty związane z dostarczeniem energii.

Kiedy Wymagany Jest Certyfikat Energetyczny?

Od 28 kwietnia 2023 roku, certyfikat energetyczny jest obowiązkowy dla wszystkich budynków, bez względu na ich datę budowy. Wcześniej wymagany był jedynie dla obiektów wybudowanych po 2009 roku. Obecne przepisy wynikają z nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane, które implementują dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej.

Zawartość Certyfikatu Energetycznego

Certyfikat energetyczny zawiera istotne informacje dotyczące zużycia energii w budynku. Precyzyjnie określa ilość energii potrzebnej do standardowego użytkowania budynku, taką jak zużycie energii na ogrzewanie, podgrzewanie wody, klimatyzację, wentylację i oświetlenie. W certyfikacie znajdują się także kluczowe parametry, takie jak nieodnawialna energia pierwotna (EP) i energia końcowa (EK), wyrażone w kWh/m²/rok. Ważnym elementem są również dane identyfikujące budynek, szczegółowa charakterystyka energetyczna, zalecenia dotyczące prac budowlano-instalacyjnych, a także dodatkowe informacje i objaśnienia.

Cel i Znaczenie Certyfikatu Energetycznego

Certyfikat energetyczny ma kilka kluczowych celów. Przede wszystkim stanowi istotną informację dla nabywcy lub najemcy budynku, umożliwiając im poznanie zastosowanych rozwiązań instalacyjno-konstrukcyjnych oraz oszacowanie kosztów związanych z dostarczeniem energii. Ponadto, promuje on budownictwo o niskim zużyciu energii, szczególnie domy niskoenergetyczne i pasywne. Certyfikat energetyczny zwiększa świadomość możliwości oszczędzania energii i poszukiwania ekologicznych rozwiązań podczas projektowania nieruchomości.

Czy Certyfikat Energetyczny Jest Obowiązkowy?

Certyfikat energetyczny staje się obowiązkowy dla wszystkich budynków od 28 kwietnia 2023 roku, niezależnie od ich wieku. Właściciel, który chce sprzedać, wynająć lub oddać budynek do użytku, musi posiadać aktualny certyfikat energetyczny. Brak ważnego certyfikatu może prowadzić do kary w wysokości 10 000 zł. Istnieją jednak pewne wyjątki, takie jak budynki zabytkowe, obiekty kultu religijnego, budynki mieszkalne używane krócej niż 4 miesiące w roku, budynki o powierzchni poniżej 50 m² oraz gospodarstwa rolne o niskim wskaźniku EP.

Jak Uzyskać Certyfikat Energetyczny?

Aby uzyskać certyfikat energetyczny, należy skontaktować się z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia w dziedzinie energetyki budowlanej. Inwestor, właściciel lub osoba z prawem do lokalu może zlecić jego wykonanie. Certyfikat można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej, a jest ważny przez 10 lat. W przypadku prac budowlano-instalacyjnych zmieniających charakterystykę energetyczną budynku, konieczne jest sporządzenie nowego certyfikatu.

Podsumowanie:

Certyfikat energetyczny budynku stanowi nieodzowny element dokumentacji technicznej, umożliwiający poznanie parametrów energetycznych budynku oraz informacji dotyczących zużycia energii. Jego obowiązkowość dla wszystkich budynków od kwietnia 2023 roku podkreśla znaczenie tego dokumentu. Certyfikat zawiera kluczowe informacje, a jego celem jest informowanie potencjalnych nabywców i najemców o jakości energetycznej nieruchomości oraz promowanie budownictwa o niskim zużyciu energii. Właściciel budynku jest zobowiązany do zlecenia wykonania certyfikatu, a jego koszt zazwyczaj wynosi od 300 do 500 zł.

 

Wycena kosztorysu

  •  

Kosztorysant instalacji to funkcja łącząca umiejętność przedmiarowania i doświadczenie zdobyte...